Hartvig Consult. Før opstart af et projekt

19. november 2018 Skriv en kommentar

Hartvig Consult (HC) kalder sig en troværdig partner. Dette er afhængig af hvad man ligger i troværdig.

Og som så meget andet er det jo klart bestemt af øjet der ser. Det er derfor op til dig selv som læser at bedømme.

Hvad der er liste her er nogle af de ting man bør tænke over eller huske af få indarbejdet i en aftale med HC.

Før indgåelse af en projekt aftale med HC som rådgiver:

Man skal sikre sig at HC forstår opgaven, rigtigt. Og sikre sig at projekt oplæg fra HC faktisk også er det de udarbejder udbud efter. Selv de små detaljer er vigtige for jer. Hvis I ikke får tjekket beskrivelsen og de op målte meter og mængder kan I meget vel ende med ekstra regninger. I skal også vide at optioner på løbende meter er det HC over for vinderen betegner som “Det store tag selv bord”

Dernæst bør man gøre sig selv en tjeneste, hvis man har mulighed for det, at få deres priser tjekket, før man går i udbud. Det sikre jer at deres priser er realistisk. I spare jer selv for meget smerte hvis I har mulighed for at fortage denne pris kontrol.

Man skal sikre sig at HC forstår hvad der er udvælgeses grundlaget og at de på skrift selv meddeler hvem man er enig om har fået opgaven og hvorfor valget er faldt som det er. Da udlægningen af netop dette valg eller processen omkring valget ellers vil kunne blive brugt af HC mod byggeherre.

Det er også klogt af få nedskrevet tidsfrister for den del af arbejdet HC har ansvar for at sætte igang og drive fremdriften af. Hvis ansvar for opstart, og tidsfristen, ikke bliver lagt direkte hos HC vil der kunne opstår forsinkelser, da de derved ikke føler sig forpligtet til at sikre en rettidig opstart.. Det er også vigtigt for Jer selv af I sikre Jer at de ikke kan bestille ekstra arbejde uden byggeherre’s underskrift. Da det ellers giver Dem mulighed for at korrigere projekt fejl på byggeherres regning.

I kontrakten med HC står der at Deres ydelser er at føre tilsyn, byggemøder og byggeherre møder. Det er tildele rigtigt, med forbehold, det er bestemt af om det er fast pris eller på timepris. Hvis man tegner en fast pris aftale skal man være meget opmærksom på at viljen til at udføre disse 3 opgave ikke falder med tiden.

Desuden er det vigtigt at sikre sig at få indarbejdet at byggemøder også betyder at byggeherre deltager. Da man ellers ville kunne opleve at der bliver sagt et til den ene side og noget andet til den anden side. Desuden anbefales det at sætte et ønske om kommunikation forgår mellem alle 3 parter, for at undgå filter. HC er gode til at være filter, hvilket også betyder at man kan opleve at det der blev sagt igår er ikke det der bliver sagt eller skrevet i morgen.

I ABR89 er man stort set sikret en og sammen sags rådgiver, derfor vær opmærksom på at I ikke får skiftet rådgiver frem og tilbage. Da det udover problemer i projektet kan betyder at man  bliver bedt om at betaler for at den nye rådgiver skal føres “op-to-date”. Da HC ikke anser det som en intern udgift når de nu rykker rundt på rådgiver midt i projektet.

Reklamer
Kategorier:Ikke kategoriseret